ชิคุนกุนยา
ชิคุนกุนยา

ชิคุนกุนยา

ชิคุนกุนยา (ญี่ปุ่น: チクングンヤ熱; อังกฤษ: Chikungunya virus; CHIKV) เป็นเชื้อไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เป็นไวรัสในจีนัส Alphavirus ซึ่งติดต่อมาสู่มนุษย์ทางยุงลาย (Aedes) [5] การระบาดของ CHIKV ทำให้เกิดการพิการอย่างรุนแรงและทำให้เกิดความเจ็บป่วยและกลุ่มอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก (dengue fever) โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ (acute febrile phase) 2-5 วัน ตามด้วยอาการปวดข้อของแขนและขาเป็นระยะเวลานาน เป็นเวลาหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนๆ (prolonged arthralgic disease) [6][7]ต้นกำเนิดของไวรัสชิคุนกุนยามาจากทวีปแอฟริกา โดยพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495 บริเวณตอนใต้ของประเทศแทนซาเนีย ตั้งชื่อตามภาษา "Kimakonde"ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของแอฟริกา ที่หมายถึงอาการปวดข้อรุนแรง ส่วนในประเทศไทยโรคชิคุนกุนยาถูกพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 โดยนายแพทย์ Prof.W McD Hamnon ได้ทำการแยกเชื้อจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพฯ และมีการระบาดขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2519 ที่ จ.ปราจีนบุรี, ปี พ.ศ. 2531 ที่ จ.สุรินทร์, ปี พ.ศ. 2534 ที่ จ.ขอนแก่น , ปี พ.ศ. 2536 ที่ จ.เลย และพะเยา, ปี พ.ศ. 2538 ที่ จ.นครศรีธรรมราช และหนองคาย[8]

ชิคุนกุนยา

อาการ Fever, joint pain[2]
สาขาวิชา Infectious disease
การออกเสียง
ระยะดำเนินโรค Usually less than a week[2]
ความชุก > 1 million (2014)[3]
สาเหตุ Chikungunya virus (CHIKV) spread by mosquitoes[3]
วิธีวินิจฉัย Blood test for viral RNA or antibodies[3]
ภาวะแทรกซ้อน Long term joint pain[2]
การรักษา Supportive care[3]
การตั้งต้น 2 to 12 days after exposure[3]
โรคอื่นที่คล้ายกัน Dengue fever, Zika fever[3]
พยากรณ์โรค Risk of death ~ 1 in 1,000[4]
การป้องกัน Mosquito control, avoidance of bites[4]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ชิคุนกุนยา http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0161-... http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/defin... http://cns.miis.edu/research/cbw/possess.htm http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/Chikung... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1463904 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1904475 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11304054 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15891138 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16700631 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17505252