ชีววิทยา

ชีววิทยา (อังกฤษ: Biology) เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต และสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึง โครงสร้าง การทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิด วิวัฒนาการ การกระจายพันธุ์ และอนุกรมวิธาน[1] โดยเป็นการศึกษาในทุก ๆ แง่มุมของสิ่งมีชีวิต โดยคำว่า ชีววิทยา (Biology) มาจากภาษากรีก คือคำว่า "bios" แปลว่า สิ่งมีชีวิต และ "logos" แปลว่า วิชา หรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล

ใกล้เคียง

ชีววิทยา ชีววิทยาของความซึมเศร้า ชีววิทยาทางทะเล ชีววิทยาของเซลล์ ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย ชีววิทยาวิวัฒนาการ ชีววิทยามนุษย์ ชีววิทยาการเจริญ ชีววิทยาระบบ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ชีววิทยา http://www.bioeticaunbosque.edu.co/english/ http://www.cell.com/current-biology/ http://www.library.illinois.edu/bix/biologicallite... http://www.press.jhu.edu/journals/perspectives_in_... http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Biology/7-012Fall-2004/V... http://www.ohiou.edu/phylocode/index.html http://www.bio.txstate.edu/~wetlands/Glossary/glos... http://www.biology-online.org/dictionary/Main_Page http://www.biolsci.org http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=...