ช่องคลอด
ช่องคลอด

ช่องคลอด

ช่องคลอด (อังกฤษ: Vagina) รากศัพท์มาจากภาษาละติน หมายถึง สิ่งหุ้ม หรือ ฝักโดยทั่วไปในภาษาปาก คำว่า "ช่องคลอด" มักใช้เรียกแทน "ช่องสังวาส" หรือ "อวัยวะเพศหญิง" หรือ "แคม" ในภาษาทางการ "ช่องคลอด" หมายถึง โครงสร้างภายใน ส่วน "ช่องสังวาส" และคำอื่น ๆ หมายถึง "อวัยวะเพศหญิงภายนอก" เท่านั้น ในภาษาสแลง มีคำหยาบและคำต้องห้ามหลายคำใช้เรียกแทน ช่องคลอด หรือ ช่องสังวาส ในภาษาไทย เช่น หี, หอย ฯลฯ หรือในภาษาอังกฤษ เช่น cunt, pussy ฯลฯ

ช่องคลอด

ภาษาละติน Vagina
MeSH D014621
ประสาท Sympathetic: lumbar splanchnic plexus
Parasympathetic: pelvic splanchnic plexus
หลอดเลือดแดง superior part to uterine artery, middle and inferior parts to vaginal artery
TA A09.1.04.001
หลอดเลือดดำ uterovaginal venous plexus, vaginal vein
น้ำเหลือง upper part to internal iliac lymph nodes, lower part to superficial inguinal lymph nodes
FMA 19949
คัพภกรรม urogenital sinus และ paramesonephric ducts