ซีพี ออลล์
ซีพี ออลล์

ซีพี ออลล์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: C.P. ALL PUBLIC COMPANY LIMITED, ย่อ: CPALL) เดิมชื่อ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: C.P. SEVEN ELEVEN PUBLIC COMPANY LIMITED, ย่อ: CP7-11) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี (บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด) ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก (บริษัท ซีพี รีเทลลิงก์ จำกัด) ธุรกิจให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด) ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า (บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด) ธุรกิจโรงเรียนอาชีวะศึกษาด้านค้าปลีก (บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด) และธุรกิจการจัดฝึกอบรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัทออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด) นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry)

ซีพี ออลล์

ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจค้าปลีก
เว็บไซต์ www.cpall.co.th
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:CPALL)
ที่อยู่ เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร;
บุคลากรหลัก ธนินท์ เจียรวนนท์
(ประธานกรรมการที่ปรึกษา)ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
(ประธานกรรมการบริหาร)
ธานินทร์ บูรณมานิต
(กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ก่อตั้ง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 (31 ปี)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ซีพี ออลล์ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/501847 http://www.brandage.com/article/9336/7-Eleven http://www.cpall.co.th http://www.set.or.th/dat/annual//A0737T17.zip http://www.set.or.th/set/companyinfo.do?type=profi... https://brandinside.asia/cpall-financial-report-q3... https://www.billionaireth.com/what-7-eleven-can-do... https://mgronline.com/stockmarket/detail/962000005... https://positioningmag.com/1182156 https://positioningmag.com/1206871