ญวน (กลุ่มชาติพันธุ์)

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ญวน (กลุ่มชาติพันธุ์)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version ญวน (กลุ่มชาติพันธุ์)


ญวน (กลุ่มชาติพันธุ์)

ฟิลิปปินส์ 27,600 คน
กัมพูชา 600,000 คน[3]
กาตาร์ 8,000 คน
รัสเซีย 36,225 คน[14]
ฝรั่งเศส 250,000 คน[4]
เนเธอร์แลนด์ 18,000 คน(2007)
มาเลเซีย 87,000 คน[8]
ลาว 100,000 คน
นอร์เวย์ 18,333 คน(2006)[15]
ออสเตรเลีย 174,200 คน(2001)[6]
เช็กเกีย 60,931 คน(2010)[12]
โปแลนด์ 45,000 คน
ฟินแลนด์ 4,000 คน[16]
ไต้หวัน 120,000 - 200,000 คน[5]
เยอรมนี 83,526 คน(2004)[9]
ญี่ปุ่น 41,136 คน(2008)[13]
ไทย 19,876 คน
สหราชอาณาจักร 55,000-70,000 คน[10][11]
มาเก๊า 7,199 คน
จีน 30,000 คน
แคนาดา 151,410 คน(2001)[7]
สหรัฐอเมริกา 1,642,950 คน(2007)[2]