ญะวาฮิร บินต์ ฮะมัด ซุฮัยม์ อัษษานี

ญะวาฮิร บินต์ ฮะมัด ซุฮัยม์ อัษษานี เป็นพระชายาในตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ พระองค์ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์กาตาร์โดยกำเนิด โดยพระองค์ทรงมีศักดิ์เป็นพระภคินี (ลูกพี่ลูกน้อง) ของพระสวามี[1]