ญะฮันนัม

ญะฮันนัม (อาหรับ: جهنم‎) ในศาสนาอิสลามมักสื่อถึงสถานที่ลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาในชีวิตหลังความตาย การลงโทษจะหนักหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำตอนยังมีชีวิต[1] ส่วนในอัลกุรอาน ญะฮันนัมมักถูกอ้างอิงในชื่อ อันนาร (النار‎ ("ไฟ")),[2] ญะฮีม (جحيم‎ ("ไฟที่ลุกโชน"))[3], ฮุฏอมะฮ์ (حطمة‎ ("สิ่งที่แตกเป็นชิ้นๆ"))[4], ฮาวิยะฮ์ (هاوية‎ ("เหวลึก"))[5], ละซอ (لظى‎), ซะอีร์ (سعير‎ ("ประกายไฟ"))[6], ซะก็อร (سقر‎)[7][8] และเป็นชื่อของประตูนรกต่าง ๆ[9]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ญะฮันนัม http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/129-Sa... http://www.islamcan.com/hell-jahannam/the-names-of... http://www.islamreligion.com/articles/344/ http://islamic-dictionary.tumblr.com/post/47256621... http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/002.qmt.html#002... http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/004.qmt.html#004... http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/004.qmt.html#004... http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/004.qmt.html#004... http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/006.qmt.html#006... http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/007.qmt.html#007...