ญิฮาดอิสลามอียิปต์

ญิฮาดอิสลามอียิปต์ (อังกฤษ: Egyptian Islamic Jihad; อาหรับ: الجهاد الإسلامي المصري‎) หรือ อัลญิฮาด เป็นกลุ่มที่ออกปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มอัลกออิดะฮ์ของอุซามะฮ์ บิน ลาดิน มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอียิปต์และตั้งรัฐอิสลามรวมทั้งโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล