ญุก แถม

ญุก แถมหรือญ็อก แทม (ภาษาเขมร: ញ៉ុក ថែម) เกิดเมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2446 ที่จังหวัดพระตะบอง บิดาชื่อญุก ญม มารดาชื่อ เหียก อาชีพดั้งเดิมเป็นช่างทองและชาวนา แถมบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 15 ปี เรียนภาษาบาลีและภาษาเขมรในกัมพูชา จากนั้นจึงมาเรียนภาษาบาลีในประเทศไทย จนได้เปรียญธรรม 5 ประโยคและนักธรรมโท สามเณรแถมบวชเป็นพระภิกษุในประเทศไทย และได้เป็นครูสอนบาลีที่วัดเกตุ จน พ.ศ. 2473 จึงเดินทางกลับกัมพูชา และลาสิกขาเมื่อ พ.ศ. 2479หลังจากลาสิกขา ท่านได้เข้ารับราชการ และได้เป็นอาจารย์สอนภาษาบาลีในมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2488 ไปเป็นทูตกัมพูชาที่ไซ่ง่อน และเข้าร่วมในการเรียกร้องดินแดนเสียมราบและพระตะบองคืนจากไทย ท่านเดินทางกลับพนมเปญใน พ.ศ. 2489 และทำงานเป็นอาจารย์จนเกษียณอายุราชการ ผลงานด้านงานเขียนของท่านที่มีชื่อเสียงคือ ปีศาจเสน่หา กุหลาบไพลิน เสียชีวิตเมื่อประมาณ พ.ศ. 2517

ญุก แถม

อาชีพ อาจารย์สอนภาษาบาลี
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2446
จังหวัดพระตะบอง
มารดา เหียก
บิดา ญุก ญม
เสียชีวิต พ.ศ. 2517
งานสำคัญ นวนิยายเรื่อง ปีศาจเสน่หา กุหลาบไพลิน
ชาติ กัมพูชา