ฐา ขนิษ

เบล ขนิษฐา หรือ ฐา ขนิษ มีชื่อจริงว่า ขนิษฐา เบ้าหล่อเพชร ชื่อเล่น เบล เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำในวงเสียงอิสาน ศึกษาระดับมัธยมที่​ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชน เอกวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใกล้เคียง

ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ ฐากูร การทิพย์ ฐาปไพพรรณ ไชยศรี ฐานานุกรม ฐานธรณีภาค ฐานข้อมูล ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ ฐานิสร์ เทียนทอง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานันดรศักดิ์เจ้านายฝ่ายเหนือ