ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย

ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย (อังกฤษ: Thai Film Database) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของ นักแสดง ผู้กำกับ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิหนังไทย และเว็บไซต์ http://www.thaifilm.comเว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเข้าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ประมาณกลางปี พ.ศ. 2549 [2] และกลับมาใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551

ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย

สถานะปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
เปิดตัว พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 [1]
เชิงพาณิชย์? ไม่
ประเภท ฐานข้อมูลออนไลน์
ภาษาที่ใช้ได้ ไทย
ยูอาร์แอล www.thaifilmdb.com
เจ้าของ มูลนิธิหนังไทย