ฐานทัพอากาศดอนเมือง
ฐานทัพอากาศดอนเมือง

ฐานทัพอากาศดอนเมือง

ฐานทัพอากาศดอนเมือง (อังกฤษ: Don Muang Royal Thai Air Force Base) ตั้งอยู่ทางเหนือของใจกลางกรุงเทพมหานครไปราว 40 กิโลเมตร ในแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง เป็นฐานทัพหลักของกองทัพอากาศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2457[1]ฐานทัพอากาศดอนเมืองเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารอากาศ, หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ และหน่วยงานอื่นๆของกองทัพอากาศอีกมากมาย นอกจากจะเป็นฐานปฏิบัติการของฝูงบิน 601 กองบิน 6 แล้ว หน่วยบินของกองทัพบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ประจำอยู่ที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้เช่นกัน ฐานทัพอากาศดอนเมืองเคยเป็นฐานปฏิบัติการและศูนย์ส่งกำลังบำรุงหลักของกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงต้นสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกาเริ่มนำอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำที่ฐานดอนเมืองในเดือนเมษายน พ.ศ. 2504[2] จนกระทั่งสนามบินอู่ตะเภาได้รับการขยายเสร็จในปีพ.ศ. 2509 หน่วยทหารสหรัฐต่างๆที่ดอนเมืองก็ย้ายไปประจำอยู่ที่อู่ตะเภา เหลือเพียงหน่วยทหารเบื้องหลังเพียงไม่กี่หน่วยเท่านั้นที่ประจำอยู่ดอนเมืองจนถึงปีพ.ศ. 2518

ใกล้เคียง

ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพอากาศดอนเมือง ฐานทัพอากาศโซล ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพสุดท้าย เชื้อร้ายถล่มโลก ฐานทัพสตาร์คิลเลอร์ ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ ฐานันดรศักดิ์เจ้านายฝ่ายเหนือ ฐานันดรศักดิ์ไทย ฐานันดรศักดิ์ยุโรป