ฐานทัพอากาศโซล
ฐานทัพอากาศโซล

ฐานทัพอากาศโซล

ฐานทัพอากาศกรุงโซล (IATA: SSNICAO: RKSM) (บางครั้งเรียกว่า ฐานทัพอากาศเค-16, สนามบินกรุงโซล หรือ ฐานทัพอากาศซ็องนัม) อยู่ที่ซ็องนัมใกล้กรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้ รันเวย์มีทิศทาง 19 และ 20 ตามหลัก ILS

ฐานทัพอากาศโซล

ใกล้เคียง

ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพอากาศดอนเมือง ฐานทัพอากาศโซล ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพสุดท้าย เชื้อร้ายถล่มโลก ฐานทัพสตาร์คิลเลอร์ ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ ฐานันดรศักดิ์เจ้านายฝ่ายเหนือ ฐานันดรศักดิ์ไทย ฐานันดรศักดิ์ยุโรป