ฐานิสร์ เทียนทอง
ฐานิสร์ เทียนทอง

ฐานิสร์ เทียนทอง

นายกองเอก ฐานิสร์ เทียนทอง เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และ ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

ฐานิสร์ เทียนทอง

ก่อนหน้า เชียรช่วง กัลยาณมิตร
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
ศาสนา พุทธ
สังกัด กองอาสารักษาดินแดน
ยศ นายกองเอก[1]
เกิด 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 (50 ปี)
จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
ถัดไป พรพิศ โกศลจิตร
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฐานิสร์ เทียนทอง http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/2701100... http://www.thairath.co.th/content/pol/171196 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/... http://www.prp.or.th/mop-detail.php?id=1240171560 https://www.naewna.com/politic/367069