ฐิติกร


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (ชื่ออังกฤษ : Thitikorn Public Company Limited) ชื่อย่อ: TK เป็นบริษัทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสาขาครอบคลุม 54 จังหวัดทุกภาคของประเทศไทย

ฐิติกร

เว็บไซต์ http://www.tk.co.th
ทุน 500,000,000 หุ้น [1]
อุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
ที่อยู่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 [1]
ประเภท เงินทุนและหลักทรัพย์
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:TK)