ณรงค์ วงศ์วรรณ
ณรงค์ วงศ์วรรณ

ณรงค์ วงศ์วรรณ

ณรงค์ วงศ์วรรณ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2468 - ) หรือเป็นที่รู้จักว่า "พ่อเลี้ยงเมืองแพร่" อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้ง ส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร แต่หัวหน้าพรรคไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ณรงค์ วงศ์วรรณ

ลายมือชื่อ
ก่อนหน้า ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พรรคการเมือง รวมไทย (? – ?)
เอกภาพ (? – ?)
สามัคคีธรรม (2534 – 2535)
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (94 ปี)
จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
ถัดไป พลเอกหาญ ลีลานนท์

ใกล้เคียง

ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ณรงค์ กิตติขจร ณรงค์ วงศ์วรรณ ณรงค์ มหานนท์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช ณรงค์ พิพัฒนาศัย ณรงค์ ยุทธวงศ์ ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

แหล่งที่มา

WikiPedia: ณรงค์ วงศ์วรรณ http://www.pamook.com/index.php?lay=boardshow&ac=w... http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublic... http://library.cmu.ac.th/pinmala/doctor_detail.php... http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_98.pdf http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/...