ณรงค์ วงศ์วรรณ
ณรงค์ วงศ์วรรณ

ณรงค์ วงศ์วรรณ

ณรงค์ วงศ์วรรณ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2468 - ) หรือเป็นที่รู้จักว่า "พ่อเลี้ยงเมืองแพร่" อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้ง ส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร แต่หัวหน้าพรรคไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ณรงค์ วงศ์วรรณ

นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า ชวน หลีกภัย
พรรคการเมือง รวมไทย (? – ?)
เอกภาพ (? – ?)
สามัคคีธรรม (2534 – 2535)
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (94 ปี)
จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
ถัดไป พลเอกหาญ ลีลานนท์
ลายมือชื่อ

ใกล้เคียง

ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ณรงค์ มหานนท์ ณรงค์ กิตติขจร ณรงค์ วงศ์วรรณ ณรงค์ชัย อัครเศรณี ณรงค์ พิพัฒนาศัย ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ณรงค์น้อย เกียรติบัณฑิต

แหล่งที่มา

WikiPedia: ณรงค์ วงศ์วรรณ http://www.pamook.com/index.php?lay=boardshow&ac=w... http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublic... http://library.cmu.ac.th/pinmala/doctor_detail.php... http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_98.pdf http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/...