ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) อดีตที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ[1] ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ณรงค์ชัย อัครเศรณี http://web.archive.org/web/20111105175306/http://w... http://web.archive.org/web/20120513185635/http://w... http://web.archive.org/web/20141114152930/http://w... http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/...