ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นข้าราชการชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง [4]เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพะเยา[5] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อดีตผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย อดีตที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนลงทุนในโครงการของรัฐ[1] เขามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและโค้ชติดถ้ำ 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นบุตรชายของนายประสาน และนางนวลจันทร์ โอสถธนากร

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

อาชีพ ข้าราชการ
คู่สมรส จินจณา โอสถธนากร[2]
บุตร พรธีรา โอสถธนากร และสุธารีย์ โอสถธนากร
เกิด ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
มีชื่อเสียงจาก ผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
บิดามารดา ประสาน โอสถธนากร[3]
นวลจันทร์ โอสถธนากร
จบจาก
สัญชาติ ไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/... https://www.bbc.com/ https://www.bbc.com/thai/international-44773438 https://campus.campus-star.com/ https://campus.campus-star.com/variety/75474.html https://www.matichon.co.th https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_10279... https://www.thairath.co.th/ https://www.thairath.co.th/content/1333026