ณะ อารีนิจ
ณะ อารีนิจ

ณะ อารีนิจ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ราชองครักษ์พิเศษ[1]ราชองครักษ์เวร[2] ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย , ตุลาการศาลทหารสูงสุด[3] ผู้บัญชาการทหารเรือ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[4]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[5]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[6]กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[7] รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตเสนาธิการทหารเรือ, อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

ณะ อารีนิจ

ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15)
โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 72
ยศ พลเรือเอก
คู่สมรส ปรานี อารีนิจ
ก่อนหน้า ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ทร.)
เกิด 08 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
บังคับบัญชา กองทัพเรือไทย
สังกัด กองทัพเรือไทย
ชื่อเล่น ณะ
ถัดไป นริส ประทุมสุวรรณ
ศาสนา พุทธ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ณะ อารีนิจ http://ome.rid.go.th/main/images/pdf/File2227.pdf http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/...