ณัฏฐ์ เดชะปัญญา
ณัฏฐ์ เดชะปัญญา

ณัฏฐ์ เดชะปัญญา

ณัฏฐ์ เดชะปัญญา เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2523 [1]เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เป็นลูกชายของพลโท อนุสรณ์ เดชะปัญญา ก้าวสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบ เดินแบบ ถ่ายแบบลงในนิตยสารแฟชั่นต่างๆเช่น ผู้หญิง เธอกับฉัน แสดงละครโทรทัศน์เรื่อง "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" จากนั้นมีผลงานเพลงกับค่ายอาร์เอสในชุด Nutt ในปี พ.ศ. 2546 ในสังกัดมอนสเตอร์มิวสิก มี เจษฎา หันช่อ รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ (producer) และพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร เป็นเอ็กเซ็กคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ (Executive Producer) [2] [3] ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง) ที่มหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปรด.รุ่นที่ 4) ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(กำลังศึกษาอยู่) ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [4]ผู้ก่อตั้งโครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งประกอบไปด้วย บ้านสมเด็จเรคคอร์ด (ค่ายเพลงแห่งแรกในมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย) บ้านการละคร(ชมรมการแสดงบ้านสมเด็จฯ) บ้านโมเดลลิ่ง ผู้กับกับละครเวที นักแสดง นายแบบ และนักร้องนำวงร็อค เน็กซัส (Nexus) ในวันนี้แค่รักคงไม่พอ เมื่อเธอเองก็ท้อ ฉันขอไม่เป็นตัวถ่วง สังกัดค่าย ไอมิวสิก เอนเตอร์เทนเมนท์

ณัฏฐ์ เดชะปัญญา

อาชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักแสดง นักร้อง นายแบบ และพิธีกร
ชื่อจริง ณัฏฐ์ เดชะปัญญา
ที่เกิด กรุงเทพมหานคร
เกิด 4 สิงหาคม พ.ศ. 2523 (39 ปี)
ชื่อเล่น ณัฏฐ์

ใกล้เคียง

ณัฏฐ์ กิจจริต ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ณัฏฐ์ เดชะปัญญา ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ณัฏฐ์ณัชชา นำเจริญสมบัติ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์