ณัฐ อินทรเจริญ
ณัฐ อินทรเจริญ

ณัฐ อินทรเจริญ

พลเรือเอก
พลอากาศเอก[2]พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [3] ณัฐ อินทรเจริญ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 นายทหารชาวไทย ปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม[4] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ[5], อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)[6]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[7]ประธานคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์[8]กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[9] และ กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์[10]กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[11]

ณัฐ อินทรเจริญ

ยศ พลเอก

พลเรือเอก
พลอากาศเอก[2]

คู่สมรส รมิดา อินทรเจริญ
บุตร สุนัดดา อินทรเจริญ
ณบดี อินทรเจริญ
ภัทรภร อินทรเจริญ
ก่อนหน้า เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
เกิด 9 มกราคม พ.ศ. 2504 (59 ปี)
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน

ใกล้เคียง

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ณัฐวุฒิ สกิดใจ ณัฐภัสสร สิมะเสถียร ณัฐธิชา นามวงษ์ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ ณัฐวุฒิ เจนมานะ ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ณัฐ ศักดาทร

แหล่งที่มา

WikiPedia: ณัฐ อินทรเจริญ http://www.ruamchit-normklao.org/history3.asp http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/...