ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ณัฐวุฒิ สกิดใจ

ณัฐวุฒิ สกิดใจ

ณัฐวุฒิ สกิดใจ (เกิด 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517) ชื่อเล่น ป๋อ เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย มีผลงานสร้างชื่อจากละครเรื่อง เก็บแผ่นดิน หลังจากเขาหมดเซ็นสัญญากับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เขาก็ได้เซ็นสัญญากับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ใกล้เคียง

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ ณัฐวุฒิ เจนมานะ ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ณัฐวุฒิ พิมพา ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ณัฐวุฒิ เล้าเจริญ