ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ

ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ

ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ ชื่อเล่น เจิน เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 3