ตระกูลจิราธิวัฒน์

ตระกูลจิราธิวัฒน์ เป็นตระกูลนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นเจ้าของกลุ่มเซ็นทรัล ในปี พ.ศ. 2562 นิตยสาร ฟอบส์ จัดอันดับให้เป็นตระกูลที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับ 2 ของไทย มีมูลค่าทรัพย์สิน 6.7 แสนล้านบาท[1] ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุม​ 9 หน่วยธุรกิจ รวมแล้วหลายสิบแบรนด์ จากข้อมูลวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 232 คน จาก 5 รุ่น[2] รุ่น 1 มี 1 คน รุ่นที่ 2 มี 38 คน แบ่งเป็นจิราธิวัฒน์ 23 คน คู่สมรส 15 คน รุ่นที่ 3 มี 90 คน แบ่งเป็นจิราธิวัฒน์ 57 คน คู่สมรส 33 คน รุ่นที่ 4 มี 86 คน แบ่งเป็นจิราธิวัฒน์ 76 คน คู่สมรส 10 คน และรุ่นที่ 5 มี 17 คน แบ่งเป็นจิราธิวัฒน์ 17 คน ในจำนวนนี้ มีคนที่ทำงานให้กับธุรกิจครอบครัวทั้งสิ้น 57 คน[3]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตระกูลจิราธิวัฒน์ http://www.brandage.com/article/7872/GEN-Y http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac... http://www.wealthythai.com/web/contents/WT19080009... https://marketeeronline.co/archives/115193 https://readthecloud.co/ceo-9/ https://thepeople.co/tos-chirathivat-ceo-central-g... https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849029 https://www.forbes.com/thailand-billionaires/list/ https://th.hellomagazine.com/hello-list/pachara-ch... https://th.hellomagazine.com/hello-list/thayawat-c...