ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Stock Exchange of Thailand, SET) เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518[1] ทำหน้าที่เป็นตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุน ของบริษัทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้โดยสะดวก ปัจจุบันการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ. 2518 (44 ปี)
ผู้บริหารหลัก ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, ประธานกรรมการ
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย, กรรมการและผู้จัดการ
สืบทอดจาก บริษัท ตลาดหุ้นกรุงเทพ จำกัด

ใกล้เคียง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/789946 http://econsocials.com/wp-content/uploads/2015/01/... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=21287612544... http://www.ryt9.com/s/iq05/727418 http://www.ryt9.com/s/prg/168360 http://www.scbam.com/v2/app/setlist.asp http://stooq.com/q/d/?s=%5Eset&c=0&d1=19891002&d2=... http://www.thaismeplus.com/news-395-%E0%B8%95%E0%B... http://www.thaistockinfo.com/forum2010/f0031a.html