ตะวันออกกลาง
ตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลาง คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านใต้และตะวันออก ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่ต่อเนื่องจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกไปยังอ่าวเปอร์เซีย เอเชียตะวันออกกลางเป็นอนุภูมิภาคของแอฟริกา-ยูเรเชีย หรือให้เฉพาะเจาะจงลงไปก็คือทวีปเอเชีย และบางส่วนของแอฟริกา สามวัฒนธรรมหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางได้แก่ วัฒนธรรมเปอร์เซีย วัฒนธรรมอาหรับ และวัฒนธรรมตุรกีอิทธิพลของวัฒนธรรมทั้งสามนี้ ได้ก่อกำเนิดเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกันสามกลุ่ม คือ เปอร์เซีย เตอร์กิก และอาหรับ

ตะวันออกกลาง

ดินแดนในภาวะพึ่งพิง อัคโรติรีและเดเคเลีย
ประเทศ
ประชากร 371 ล้าน (2010)[1]
เมืองใหญ่
เขตเวลา UTC+02:00, UTC+03:00, UTC+03:30, UTC+04:00, UTC+04:30
ภาษา
60 ภาษา
พื้นที่ 7,207,575 กม² (2,782,860 ไมล์²)