ตัวระบุวัตถุดิจิทัล

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล[1] หรือ ตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล[2] (อังกฤษ: digital object identifier: DOI) เป็นระบบสากลที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่อยู่ของเอกสารนั้น ๆ โดยหน่วยงานชื่อ International DOI Foundation (IDF) DOI เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IDF[3] ประโยชน์ของระบบ DOI คือใช้เป็นข้อความที่ใช้แสดงแทนบทความทางวิชาการ ซึ่งทุกคนสามารถใช้หมายเลขนี้ในการค้นหาเอกสารที่ต้องการนั้น ๆ ในเครือข่ายดิจิตอล

ใกล้เคียง

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล ตัวแบบระดับการเคาะแป้นพิมพ์ ตัวรับความรู้สึกเจ็บปวด ตัวกระตุ้น ตัวละครในขุนช้างขุนแผน ตัวรับแรงกล ตัวละครในโทโฮโปรเจกต์ ตัวรับรู้สารเคมี ตัวละครในทีมเดมอน เดวิลแบ๊ทส์ ตัวละครในวรรณกรรมมังกรคู่สู้สิบทิศ