ตัวเลขอาหรับ

เลขอาหรับ (อังกฤษ: Arabic numerals) เป็นสัญลักษณ์ตัวเลขที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก[ต้องการอ้างอิง] และนับว่าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน มีหลักฐานพอที่จะสืบประวัติไปได้ ว่า เกิดริเริ่มเป็นกำหนดนับแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน จากนักปราชญ์แห่งอาหรับ ชาวแบกแดด (อิรัก)[1] ชื่อ มุฮัมมัด อิบน์ มูซา อัลคอวาริซมีย์ ซึ่งมีช่วงชีวิตในประวัติศาสตร์ราว ปี ค.ศ. 780 ถึง 840 (เฉพาะเลข 0 ว่าดั้งเดิมเกิดจาก นักปราชญ์อารยธรรมอินเดีย)[ต้องการอ้างอิง] เขาเป็นนักปราชญ์วิทยาการที่ชอบแปลหนังสือภาษากรีก และสนใจด้านคณิตศาสตร์ สิ่งที่เขาทำคือ การอธิบายคณิตศาสตร์และตัวเลขให้เข้าใจง่าย เพื่อประโยชน์และความจำเป็นทั่วไป สำหรับคนทั่วไปในงานช่างและการคำนวณ การแบ่งทรัพย์สิน การจัดการมรดกและมอบทรัพย์สินให้ตามพินัยกรรม การฟ้องร้อง การค้าขาย การวัดที่ดิน และตลอดถึงการทำบัญชี. เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อัลควาราซมีย์ เสนอสมการที่แก้ไขได้ ด้วยมาตรการและมาตรฐานทางตัวเลข เขากำหนดให้มีเลข 0 และตัวเลขอาหรับตัวเลขอาหรับประกอบไปด้วย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตัวเลขอาหรับ http://www.amazon.com/Universal-History-Numbers-Pr... http://www.britannica.com/eb/article-9389286 http://store.doverpublications.com/0486656209.html http://www.laputanlogic.com/articles/2003/06/01-95... http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/pdf/Book_... http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHisto... http://www.archimedes-lab.org/numeral.html //doi.org/10.1007%2Fs10781-005-8153-z http://mathdl.maa.org/convergence/1/ http://mathdl.maa.org/convergence/1/?pa=content&sa...