ตั้ว ลพานุกรม
ตั้ว ลพานุกรม

ตั้ว ลพานุกรม

จ่าสิบเอก รองอำมาตย์เอก เภสัชกร ด็อกเตอร์[2]ตั้ว ลพานุกรม (21 ตุลาคม พ.ศ. 2441- 27 สิงหาคม พ.ศ. 2484)[3] เป็นเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งคณะราษฎร ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475[4] ตั้วเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในวงราชการและทางการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กรรมการราษฎร รัฐมนตรีตั้วเกิดในครอบครัวคนไทยในกรุงเทพมหานคร ได้รับทุนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกไปศึกษาต่อวิชาสามัญในประเทศเยอรมนี มีความสามารถด้านภาษาอย่างหลากหลาย ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส[5] แล้วสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ได้แก่ วิชาเคมี, เภสัชศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ เมื่อกลับมาประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก และได้สร้างคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่ง ซึ่งมีความรุดหน้าอย่างมากในสมัยของตั้ว นอกจากนี้ยังกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ให้ทัดเทียมอารยประเทศอีกด้วย[6]นอกจากนี้ตั้วยังมีความสนใจด้านการอ่านเป็นพิเศษโดยจัดตั้งแผนกห้องสมุดในกรมวิทยาศาสตร์ขึ้น และมีการตีพิมพ์วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในชื่อ Siam Science Bulletin[7] ตั้วเป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอดีและเป็นมิตรต่อบุคคลโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวหน้างานที่ดี มีนโยบายการใช้คนอย่างดียิ่ง ตั้วทำงานทางวิทยาศาสตร์และราชการจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบ ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2484 และได้รับสมญานามว่าเป็น "รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย"[5][8]

ตั้ว ลพานุกรม

ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมิวนิก(Pharm.D.)
มหาวิทยาลัยกรุงเบิร์น(Ph.D.)[1]
ก่อนหน้า ไม่มี
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
พรรคการเมือง คณะราษฎร
เกิด 21 ตุลาคม พ.ศ. 2441
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต 27 สิงหาคม พ.ศ. 2484 (43 ปี)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตั้ว ลพานุกรม http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/so... http://www.dr-toa.org/index.php?option=com_content... http://oservice.skru.ac.th/ebookft/625/chapter_6.p... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURO... http://lib3.dss.go.th/fulltext/thai_book/900child/... http://siweb.dss.go.th/ http://www.dss.go.th/images/st-article/sti_6_2550_... http://www.most.go.th/main/index.php/org/1504-dss.... http://www.soc.go.th/cab_01.htm http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main11.htm