ตาเหล่

ตาเหล่ หรือ ตาเข[4](อังกฤษ: Strabismus, crossed eyes, squint, cast of the eye[5][6][7]) เป็นภาวะที่ตาทั้งสองไม่มองตรงที่เดียวกันพร้อม ๆ กันเมื่อกำลังจ้องดูวัตถุอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยตาข้างหนึ่งจะเบนไปในทางใดทางหนึ่งอย่างไม่คล้องจองกับตาอีกข้างหนึ่ง/หรือกับสิ่งที่มอง[8]และตาทั้งสองอาจสลับเล็งมองที่วัตถุ[3]และอาจเกิดเป็นบางครั้งบางคราวหรือเป็นตลอด[3]ถ้ามีอาการเป็นช่วงเวลานานในวัยเด็ก ก็อาจทำให้ตามัวหรือเสียการรู้ใกล้ไกล[3]แต่ถ้าเริ่มในวัยผู้ใหญ่ ก็มักจะทำให้เห็นภาพซ้อนมากกว่า[3]อาการอาจมีเหตุจากการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อตา สายตายาว ปัญหาในสมอง การบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อ[3]ปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งการคลอดก่อนกำหนด อัมพาตสมองใหญ่ และประวัติการเป็นโรคในครอบครัว[3]มีแบบต่าง ๆ รวมทั้ง เหล่เข้า (esotropia) ที่ตาเบนเข้าหากันเหล่ออก (exotropia) ที่ตาเบนออกจากกันและเหล่ขึ้น (hypertropia) ที่ตาสูงต่ำไม่เท่ากัน[3]อาจเป็นแบบเหล่ทุกที่ที่มอง (comitant คือตาเหล่กลอกคู่) หรืออาจเหล่ไม่เท่ากันแล้วแต่มองที่ไหน (incomitant)[3]การวินิจฉัยอาจทำโดยสังเกตว่าแสงสะท้อนที่ตาไม่ตรงกับกลางรูม่านตา[3]มีภาวะอีกอย่างที่ทำให้เกิดอาการคล้าย ๆ กัน คือ โรคเส้นประสาทสมอง (cranial nerve disease)[3]การรักษาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและเหตุ[3]ซึ่งอาจรวมการใช้แว่นตาและการผ่าตัด[3]มีบางกรณีที่มีผลดีถ้าผ่าตัดตั้งแต่ต้น ๆ[3]เป็นโรคที่เกิดในเด็กประมาณ 2%[3]คำภาษาอังกฤษมาจากคำกรีกว่า strabismós ซึ่งแปลว่า "เหล่ตา"[9]

ตาเหล่

อาการ ตาส่อน[2]
สาขาวิชา จักษุวิทยา
การออกเสียง
ประเภท esotropia (เหล่เข้า) exotropia (เหล่ออก) hypertropia (เหล่ขึ้น)[3]
ความชุก ~2% (เด็ก)[3]
สาเหตุ ปัญหากล้ามเนื้อตา สายตายาว ปัญหาในสมอง บาดเจ็บ ติดเชื้อ[3]
วิธีวินิจฉัย สังเกตไฟสะท้อนจากรูม่านตา[3]
ภาวะแทรกซ้อน ตามัว เห็นภาพซ้อน[3]
ปัจจัยเสี่ยง คลอดก่อนกำหนด อัมพาตสมองใหญ่ ประวัติครอบครัว[3]
การรักษา แว่นตา การผ่าตัด[3]
ชื่ออื่น Heterotropia, crossed eyes, squint[1]
โรคอื่นที่คล้ายกัน โรคเส้นประสาทสมอง[3]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตาเหล่ http://www.allaboutvision.com/conditions/strabismu... http://www.consultantlive.com/display/article/1016... http://www.diseasesdatabase.com/ddb29577.htm http://www.em-consulte.com/article/138308/alertePM http://emjreviews.com/therapeutic-area/ophthalmolo... http://www.etymonline.com/index.php?term=strabismu... http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=378 http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00048... http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?artic... http://www.oxforddictionaries.com/definition/engli...