ตำนานนางพญางูขาว
ตำนานนางพญางูขาว

ตำนานนางพญางูขาว

ตำนานนางพญางูขาว หรือเรียกนิยมเรียกย่อว่า นางพญางูขาว (จีนตัวย่อ: 白蛇传; จีนตัวเต็ม: 白蛇傳) เป็นนิทานพื้นบ้านของชาวเมืองหังโจว ได้นิยมนำมาเล่นแสดงในอุปรากรจีน อีกทั้งยังนิยมมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์ของจีนหลายครั้งหลักฐานของการนำเสนอตำนานนางพญางูขาวครั้งแรกได้ถูกพบปรากฏหลักฐานการสมมติเรื่องในรูปแบบพิมพ์ที่เจดีย์เหลยเฟิง มีภาพไม้แกะสลักเล่าเรื่องราวบางฉากของตำนานซึ่งแต่งโดยเฝิง เมิ่งหลงในช่วงยุคราชวงศ์หมิง

ตำนานนางพญางูขาว

- ฮกเกี้ยนแบบ POJ Pe̍k-siâ-tōan or Pe̍h-siâ-tōan
- พินอิน Bái Shé Zhuàn
การถอดถ่ายตัวอักษรจีนกลาง- พินอินภาษาหมิ่น- ฮกเกี้ยนแบบ POJกวางตุ้ง- ยวึดปิง
การถอดถ่ายตัวอักษร
จีนกลาง
- พินอินBái Shé Zhuàn
ภาษาหมิ่น
- ฮกเกี้ยนแบบ POJPe̍k-siâ-tōan or Pe̍h-siâ-tōan
กวางตุ้ง
- ยวึดปิงBaak6 Se4 Cyun4
จีนตัวเต็ม 白蛇傳
จีนตัวย่อ 白蛇传
- ยวึดปิง Baak6 Se4 Cyun4

ใกล้เคียง

ตำนาน ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำนานเก็นจิ ตำนานนางพญางูขาว ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี ตำนานไซอิ๋วฉบับเกาหลี ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี ตำนานเจ้าหญิงไม้ไผ่จากดวงจันทร์ ตำนานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตำนานแห่งซิลมาริล