ตำบลคุ้งตะเภา

ตำบลคุ้งตะเภา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลคุ้งตะเภาเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าสองร้อยปี[2] เดิมการปกครองของตำบลคุ้งตะเภาขึ้นอยู่กับตำบลท่าเสา อำเภอบางโพ (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน) ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2490 จึงได้แยกการปกครองจากตำบลท่าเสามาตั้งเป็นตำบลใหม่[3] ปัจจุบันแบ่งหน่วยการปกครองเป็นหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน มีประชากร 8,735 คน เป็นชาย 4,265 คน หญิง 4,470 คน[4] ประชากรตำบลคุ้งตะเภาส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีศาสนสถานในเขตตำบล 7 แห่ง สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง และ โรงเรียนระดับพื้นฐาน 6 โรง มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญคือ แม่น้ำน่าน เส้นทางคมนาคมหลักคือ ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 11) ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน นายไพทูรย์ พรหมน้อย เป็นกำนันตำบลคุ้งตะเภา [5] ซึ่งในปัจจุบันตำบลคุ้งตะเภามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ เทศบาลตำบล มีพื้นที่ตลอดทั้งตำบลคุ้งตะเภา

ตำบลคุ้งตะเภา

จังหวัด อุตรดิตถ์
อักษรโรมัน Tambon Khung Taphao
รหัสภูมิศาสตร์ 530105
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
อักษรไทย ตำบลคุ้งตะเภา
• ทั้งหมด 8,735
• ความหนาแน่น 230 คน/ตร.กม. (600 คน/ตร.ไมล์)

ใกล้เคียง

ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลคลองใหม่ (อำเภอยะรัง) ตำบลคลองสวนพลู ตำบลควน ตำบลคำพอุง ตำบลคอนสาย (อำเภอกู่แก้ว) ตำบลค้อใหญ่ (อำเภอกู่แก้ว) ตำบลคลองตำหรุ ตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองโยง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตำบลคุ้งตะเภา http://watkungtaphao.6.forumer.com/index.php http://maps.google.com/maps?ll=17.65679,100.14849&... http://tevaprapas.googlepages.com/conservation_her... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=17.6567... http://www.tambol.com/tambol/search_show.asp?itemn... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=53... http://www.globalguide.org?lat=17.65679&long=100.1... http://www.wikimapia.org/maps?ll=17.65679,100.1484... http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E...