ตำรวจตระเวนชายแดน
ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (Border Patrol Police) เป็น ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริม แทนการใช้กำลังทหาร ในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดน อันเนื่องจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน จุดประสงค์หลักในการจัดตั้ง ตชด.ในช่วงแรกคือป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามารุกรานในประเทศ ในปัจจุบัน ตชด. มีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะยาบ้า

ตำรวจตระเวนชายแดน

รูปแบบ กำลังกึ่งทหาร
ประเทศ  ไทย
คำขวัญ เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ
ประจำการ พ.ศ. 2494
เพลงหน่วย มาร์ชตำรวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการ 1279 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ขึ้นกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บทบาท รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
ต่อต้านการก่อความไม่สงบภายในประเทศ
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ปฏิบัติการสำคัญ การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม
สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา