ตำรวจไทย
ตำรวจไทย

ตำรวจไทย

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครตำรวจไทย หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ตำรวจแห่งชาติ (อังกฤษ: Royal Thai Police) เป็นตำรวจแห่งชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

ตำรวจไทย

รูปแบบ เหล่าทัพ, กำลังกึ่งทหาร, ตำรวจ
หน่วยขึ้นตรง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเทศ  ไทย
ธงไชยเฉลิมพล
ประจำการ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2403
เพลงหน่วย มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
กองบัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตราอาร์ม
ผบ. ปัจจุบัน พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ขึ้นกับ สำนักนายกรัฐมนตรี (โดยพฤตินัย)
สีหน่วย เลือดหมู
สมญา ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ธงประจำกองทัพ
กำลังรบ 230,000 คน