ตุลาคม พ.ศ. 2548

• การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1)
• ฤดูพายุเฮอร์ริเคนในแอตแลนติก ปี พ.ศ. 2548
• ฤดูพายุเฮอร์ริเคนในแปซิฟิก ปี พ.ศ. 2548
• ฤดูพายุไต้ฝุ่นในแปซิฟิก ปี พ.ศ. 2548
10 ต.ค. : วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6
18 ต.ค. : วันออกพรรษา
23 ต.ค. : วันปิยมหาราช
24 ต.ค. : วันสหประชาชาติ 9 ต.ค.: การเลือกตั้งประธานาธิบดีในโปแลนด์
11 ต.ค.: การเลือกตั้งประธานาธิบดีในไลบีเรีย
15 ต.ค.: การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในอิรัก
30 ต.ค.: การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยอิรัก: ซัดดัม ฮุสเซน
เนเธอร์แลนด์: สโลโบดัน มิโลเชวิชโดยศาลอาญาโลกสำหรับพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตยูโกสลาเวีย
ชิลี: ออกุสโต ปีโนเช