ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ถนนบางกรวย–ไทรน้อย (อักษรโรมัน: Thanon Bang Kruai–Sai Noi) ประกอบด้วยเส้นทางที่มีชื่อซ้ำกันสองสาย สายแรกคือถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายหลัก ซึ่งระยะทางส่วนใหญ่ของถนนได้รับการกำหนดให้เป็น "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215" เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสายหนึ่งบนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากตัดผ่านเกือบทุกอำเภอของจังหวัด ได้แก่ อำเภอบางกรวย อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อยตามลำดับ ส่วนอีกสายคือถนนบางกรวย–ไทรน้อยสายแยกเข้าตัวอำเภอบางใหญ่เก่า เป็นเส้นทางสั้น ๆ ในเขตอำเภอบางใหญ่ ระยะทางบางส่วนของถนนสายนี้ได้รับการกำหนดให้เป็น "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3584"

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ใช้งาน: พ.ศ. 2503 – ปัจจุบัน
ความยาว: 24.736 กิโลเมตร (15.370 ไมล์)
ปลายทิศใต้: สะพานข้ามคลองวัดแดง ใน อ.เมืองนนทบุรี
ปลายทิศเหนือ: สุดระยะที่ กม. 34+798 ใน อ.ไทรน้อย