ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4
ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4

ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4

ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 เป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) และจังหวัดนครปฐม โดยต่อขยายถนนพรานนก จากสามแยกไฟฉาย ไปบรรจบถนนพุทธมณฑล สาย 4 ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกกันว่า "ถนนพระเทพ" หรือ "ถนนจรัญ-กาญจนา"

ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4

ปลายทิศตะวันออก: ถ.จรัญสนิทวงศ์, ถ.พรานนก ใน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ใช้งาน: พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
ความยาว: 16.4 กิโลเมตร (10.2 ไมล์)
ปลายทิศตะวันตก: ถ.กาญจนาภิเษก ใน เขตตลิ่งชัน, เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร