ถนนราชดำเนิน (กรุงเทพมหานคร)
ถนนราชดำเนิน (กรุงเทพมหานคร)

ถนนราชดำเนิน (กรุงเทพมหานคร)

ถนนราชดำเนิน (อักษรโรมัน: Thanon Ratchadamnoen) เป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยถนน 3 สาย ได้แก่

ถนนราชดำเนิน (กรุงเทพมหานคร)

ใช้งาน: พ.ศ. 2442[1] – ปัจจุบัน

แหล่งที่มา

WikiPedia: ถนนราชดำเนิน (กรุงเทพมหานคร) http://maps.google.com/maps?ll=13.757099,100.50038... http://maps.google.com/maps?t=k&q=Thailand&ll=13.7... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7570... http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/20... http://www.rcac84.com/about_history.php http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.tour-bangkok-legacies.com/ratchadamnoen... http://www.globalguide.org?lat=13.757099&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.757099,100.500... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...