ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน
ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน

ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน

205 ใน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
202 ใน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
229 ใน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
12 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
210 ใน อ.วังสะพุง จ.เลย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายสีคิ้ว–เชียงคาน[1] เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ-ใต้ในทางตะวันตกของภาคอีสาน ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบน เป็นทางหลวงสำคัญในหลาย ๆ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 382.228 กิโลเมตร

ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน

ความยาว: 382.228 กิโลเมตร (237.505 ไมล์)
ปลายทิศใต้: ถ.มิตรภาพ และ ถ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี (ทางต่างระดับสีคิ้ว) ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ปลายทิศเหนือ: ถนนศรีเชียงคาน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 ใน อ.เชียงคาน จ.เลย