ถนนสุขุมวิท
ถนนสุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท (อักษรโรมัน: Thanon Sukhumvit) ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายบางนา–หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย จุดเริ่มต้นที่ขอบทางรถไฟสายแม่น้ำฟากตะวันออก ซึ่งเป็นแนวเส้นทางต่อเนื่องจากถนนเพลินจิต ในกรุงเทพมหานคร เลียบตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และไปสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดต่อกับชายแดนจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมระยะทางยาวทั้งสิ้นประมาณ 488 กิโลเมตร

ถนนสุขุมวิท

ใช้งาน: พ.ศ. 2479 – ปัจจุบัน
ความยาว: 488.387 กิโลเมตร (303.470 ไมล์)
426.931 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
ปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือ: ถ.เพลินจิต ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ปลายทิศตะวันออกเฉียงใต้: ทางหลวงหมายเลข 48 ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

ใกล้เคียง

ถนนสุขุมวิท ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนสุรนารายณ์ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสุรวงศ์ ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) ถนนสุวินทวงศ์ (จังหวัดปราจีนบุรี) ถนนสุวรรณภูมิ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง ถนนสุทธาวาส