ถนนแจ้งสนิท

ถนนแจ้งสนิท หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายบ้านไผ่–อุบลราชธานี เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี มีปลายทางทิศตะวันตกอยู่บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และมีปลายทางทิศตะวันออกอยู่บนถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 278.752 กิโลเมตร