ถนัด คอมันตร์
ถนัด คอมันตร์

ถนัด คอมันตร์

พันเอก (พิเศษ)[3] ถนัด คอมันตร์ (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2559) อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร

ถนัด คอมันตร์

ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบอร์โดซ์
มหาวิทยาลัยปารีส(Ph.D.)[1]
ลายมือชื่อ
ยศ พันเอก (พิเศษ)[2]
คู่สมรส ท่านผู้หญิง โมลี คอมันตร์
นายกรัฐมนตรี สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
เกิด 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2457
กรุงเทพมหานคร
สังกัด กองทัพบกไทย
ถัดไป พิชัย รัตตกุล
เสียชีวิต 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 (101 ปี)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ
ปีปฏิบัติงาน 2506-2559

แหล่งที่มา

WikiPedia: ถนัด คอมันตร์ http://www.onopen.com/2006/october/256 http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/...