ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

พลตรี พลเรือตรี นาวาอากาศเอก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เดิมคือ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)[3][4] (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444 — 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531) นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2489-2490

ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ลายมือชื่อ
คู่สมรส แฉล้ม ธารีสวัสดิ์
คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[1]
บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์[2]
ก่อนหน้า ปรีดี พนมยงค์
พรรคการเมือง พรรคแนวรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2489)
เกิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444
ตำบลหัวรอ อำเภอรอบกรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าการแทน พลโท ผิน ชุณหะวัณ
(ในฐานะหัวหน้าคณะทหารแห่งชาติ)
ถัดไป พันตรี ควง อภัยวงศ์
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสียชีวิต 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531 (87 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ http://www.thairath.co.th/column/pol/chuckthong/59... http://www.museum.coj.go.th/SpPerson/thawal.htm http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/D/...