ถ่านหิน
ถ่านหิน

ถ่านหิน

ถ่านหิน คือ หินชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกตะกอนสะสมของซากพืชในยุคดึกดำบรรพ์เป็นเวลายาวนานหลายล้านปี จนตะกอนนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปและมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุคาร์บอน โดยมีธาตุอื่นๆทั้งที่เป็นก๊าซและของเหลวปนอยู่ด้วยในสัดส่วนที่น้อยกว่าและเป็นแร่เชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำ มีทั้งชนิดผิวมันและผิวด้าน น้ำหนักเบา ถ่านหินประกอบด้วยธาตุที่สำคัญ 4 อย่างได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจนจากนั้น มีธาตุหรือสารอื่น เช่น กำมะถัน เจือปนเล็กน้อย ถ่านหินที่มีจำนวนคาร์บอนสูงและมีธาตุอื่น ๆ ต่ำ เมื่อนำมาเผาจะให้ความร้อนมาก ถือว่าเป็นถ่านหินคุณภาพดี

แหล่งที่มา

WikiPedia: ถ่านหิน http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/glob... http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedind... http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedind... http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/supplement/pdf/sup... http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/coal_tables.pd... http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cf... http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cf... http://www.TeAra.govt.nz/en/coal-and-coal-mining/2 http://www.worldenergy.org/documents/ser_2010_repo... http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/...