ทรงยศ สุขมากอนันต์

พ.ศ. 2546 - แฟนฉัน
ลำดับภาพยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2549 - เด็กหอ
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2549 - เด็กหอ
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ทรงยศ สุขมากอนันต์ (ชื่อเล่น: ย้ง เกิดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2516) เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบท มีผลงานที่สำคัญได้แก่ เด็กหอ, แฟนฉัน และเรื่องล่าสุดคือละครชุด ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น อีกทั้งยังอยู่ในกลุ่ม 365 ฟิล์ม ได้ฉายาว่า ผู้กำกับโรคจิต เนื่องจากมีลักษณะเด่นคือ การออกแบบการดำเนินเรื่องแบบหักมุม

ใกล้เคียง

ทรงยศ สุขมากอนันต์ ทรงยศ รามสูต ทรงศักดิ์ ทองศรี ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ทรงยี่สิบหน้า ทรงยี่สิบหน้าปลายตัด ทรงศักดิ์ เปรมสุข ทรงยี่สิบหน้าไทรดิมินิชออกเมนต์ ทรงยี่สิบหน้าไทรดิมินิช ทรงยี่สิบหน้าเมทาไบดิมินิช