ทหารรักษาพระองค์
ทหารรักษาพระองค์

ทหารรักษาพระองค์

ทหารรักษาพระองค์ คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างใกล้ชิด เฉพาะกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1 และกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า "ราชวัลลภ" นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)

ทหารรักษาพระองค์

รูปแบบ Guard Corps (กองทัพบก), Guard Brigade (กองทัพเรือและกองทัพอากาศ)
ประเทศ สยาม
(พ.ศ. 2402–2491)
 ไทย
(พ.ศ. 2491–ปัจจุบัน)
เพลงหน่วย มาร์ชราชวัลลภ
ขึ้นกับ กองทัพไทย
บทบาท ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
สมญา ทหารสองโหล
มหาดเล็กไล่กา
กำลังรบ 87 หน่วย