ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายแม่สอด (เขตแดน)–มุกดาหาร เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 793.391 กิโลเมตร อีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังถือเป็นทางหลวงสายเอเชีย ได้แก่ ทางหลวงเอเชียสาย 1 และทางหลวงเอเชียสาย 16 อีกด้วย

ใกล้เคียง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306

แหล่งที่มา

WikiPedia: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 http://www.dohjournal.com/index.php?option=com_con... http://archmis.arch.nu.ac.th/information_news/news... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsI... http://roadnet2.doh.go.th/ http://localroadregis.drr.go.th/lmp_rd_regis/wayda... http://maintenance.drr.go.th/th/node/291 http://ridceo.rid.go.th/sukhotha/Home.html http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/...