ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด–สะพานต่างระดับนครราชสีมา เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นบนถนนติวานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306) ที่ห้าแยกปากเกร็ด ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสิ้นสุดบนถนนมิตรภาพ กับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204) ที่ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางทั้งสิ้น 298.515 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 296.707 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304

ใช้งาน: พ.ศ. 2493 – ปัจจุบัน
ความยาว: 298.515 กิโลเมตร (185.489 ไมล์)
296.707 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
ปลายทิศตะวันตก: ถ.ติวานนท์ / ถ.แจ้งวัฒนะ ใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ปลายทิศเหนือ: ถ.มิตรภาพ / ถ.เลี่ยงเมือง ใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ใกล้เคียง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32