ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หรือ สนามบินเชียงราย (อังกฤษ: Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport) (IATA: CEIICAO: VTCT) ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากถนนพหลโยธิน (เชียงราย - แม่จัน) ทางทิศตะวันออกประมาณ 2.6 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 3,042 ไร่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 สังกัดกรมการบินพาณิชย์ (บพ.) กระทรวงคมนาคม ต่อมา บพ.ได้โอนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มาขึ้นอยู่กับการบริหารของ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ "บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน[1]ต่อมา คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มชื่อท่าอากาศยานเชียงรายเป็น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามที่ได้มีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น ทอท. จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา[2]ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นสนามบินที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ปานกลาง เช่น Boeing-777, Boeing-787 และ Airbus A330และอากาศยานขนาดใหญ่มาก เช่น Boeing 747-200 Boeing 747-300 Boeing 747-400 แอร์บัส เอ340-500 และ แอร์บัส เอ340-600 ก็สามารถลงจอดได้ ในอดีต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เคยนำเครื่องบิน แบบ โบอิง 747 ทำการบินเที่ยวบินจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปกลับ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และ ช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทการบินไทย ทำการบินโดย เครื่องบิน แอร์บัส เอ340 แบบ แอร์บัส เอ340-642[3]ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการที่ ทชร.จำนวน 12 สายการบิน (ณ 1 พ.ย. 62) แบ่งเป็นเส้นทางภายในประเทศ 6 สายการบิน (สายการบินไลออนแอร์, ไทยแอร์เอเชียให้บริการทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ) และเส้นทางระหว่างประเทศ 6 สายการบิน โดยเปิดบริการในเส้นทางดังต่อไปนี้ เชียงราย-กรุงเทพมหานคร ไป-กลับ วันละ 26 เที่ยวบิน รวม 52 เที่ยวบิน (แบ่งเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10 เที่ยวบิน, ท่าอากาศยานดอนเมือง 16 เที่ยวบิน - ข้อมูล ณ 1 พ.ย. 62), เชียงราย-ภูเก็ต วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 2 เที่ยวบิน และเชียงราย-อุดรธานี 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รวมถึงเที่ยวบินต่างประเทศไปยังเมือง ฉางซา, หางโจว 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ คุนหมิง, สิบสองปันนา, กว่างโจว, เมืองละ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เซินเจิ้น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์และ เฉิงตู 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ได้ตามลิงก์ http://service.airportthai.co.th/afs/index.php?/flight/cei

แหล่งที่มา

WikiPedia: ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย http://chiangraiairportthai.com/th/1104-about-airp... http://chiangraiairportthai.com/th/558-parking http://aot-th.listedcompany.com/transport.html //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://service.airportthai.co.th/afs/index.php?/fl... http://www.airportthai.co.th/chiang_rai/th/airport... http://www.airportthai.co.th/chiang_rai/th/airport... http://www.airportthai.co.th/th/cp_statistic.php http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/... https://www.skybrary.aero/index.php/ICAO_Aerodrome...