ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร
ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ท้าวเทพกระษัตรี (เกิดราวปี พ.ศ. 2278 หรือ 2280 - ราวปี พ.ศ. 2336) และ ท้าวศรีสุนทร (ไม่ทราบปีเกิด) [1]เป็นวีรสตรีไทย[2]ที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้าวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมว่า "ท่านผู้หญิงจัน" ท้าวศรีสุนทร เป็นน้องมีชื่อเดิมว่า "คุณมุก" ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง [3]

ใกล้เคียง

ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ท้าวเวสวัณ ท้าวเวปจิตติ ท้าวเมืองตน ท้าวเนมิราช ท้าวทองกีบม้า (มารี กีมาร์) ท้าวสุรนารี ท้าวนาง ท้าวหิรัญพนาสูร ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakos... http://www.holidaythai.com/phuket_attractions_deta... http://www.phuket-it.com/index.php?option=com_cont... http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%97%E0%B... http://www.komchadluek.net/detail/20100310/51396/%... http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=co... http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=co... http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=co... http://web1.dara.ac.th/parichart/lessononline/pers... http://www2.bpp.go.th/bpp_tr9/index.php?option=com...